Wie Maakt Haarlem event van 17 november 2016

donderdag 17 november / 18:00-20:00
 

We leven in een tijd waarin alles in transitie lijkt te zijn, ook de stad. Waar tot nu toe de overheid het primaat als stadmaker heeft, verschuift het initiatief naar tijdelijke partnerschappen tussen publieke en private partijen, op kleine schaal of juist op regionaal niveau. Het Haarlemse coalitieakkoord zegt ‘samen doen’, maar hoe? Waar geven we ‘het samen ‘een plek?

De vraag “Wie Maakt Haarlem?”, was het uitgangpunt voor een avondprogramma over de stedelijke ontwikkeling van Haarlem en de regio. We waren niet op zoek naar één concreet antwoord op de vraag, maar zien deze als een uitnodiging, een uitnodiging aan iedereen die wil bijdragen aan een 21ste-eeuwse stad. Het doel van dit event zijn concrete resultaten, fysiek en in de samenwerking. We willen spijkers met koppen slaan. En om vooruit te komen is er ruimte voor mislukking nodig. Dus werken samen in een omgeving waarin we in vertrouwen kunnen falen om verder te komen!

Met deze ambitie vertrokken Arjan Luiten en Max van Aerschot en begonnen aan een traject om deze avond voor elkaar te krijgen. Hier volgt een kort [beeld]verslag.

 

Na binnenkomst stonden soep en brood klaar! In een ongeswongen sfeer raakte iedereen met elkaar aan de praat.

 
 
 

De moderator van de avond, Guido Wallagh, loodste ieddereen soepel door een bomvol programma.

 

Het eerste perspectief werd aangebracht door Daan Quakernaat, de zaal volgde ademloos, tussen zwart en wit in.

 
 

De organisatoren, Arjan Luiten en Max van Aerschot presenteerde de aanleiding van de avond en gaven een schot voor de boeg.

 

De overheden, landelijk {Hans Leeflang], provinciaal [Joke Geldhof] en gemeentelijk {Jeroen van Spijk] gingen in op de aanleiding, hun huidige praktijk en hun visies.

 

Zeven sprekers introduceerde de zeven gekozen thema's, vanuit hun professionale achtergrond. Hier zitten in onze "podium huiskamer' Ton Venhoven, Wineke Bodewes en naast Guido Judith Lekkerkerker.

 

En toen ging iedereen aan de slag.

 
 
 

Na een korte evaluatie met onder andere Arie Lengkeek, Remi Adriaansens en Gabriël Verheggen over wat er aan de tafel in de zaal gebeurde, sloot Burning Marcel de avond stevig af door iedereen nog eens op de kop te zetten.

 
 
 

Al met al wat een het zeer geslaagde avond die, hopen wij, tot inzichten en resultaten heeft geleid. Direct of op termijn. Rome is ook niet in één dag gemaakt.

De foto's zijn gemaakt door Michel van Bergen

 

Links

Website van Michel van Bergen